Erasmus JASā

Erasmus JASā

 

2017.gada 31.jūlijā Jūrmalas Alternatīvajā skolā noslēdzās gadu ilgušais Erasmus+  apakšprogrammas KA 1 mobilitātes projekts ‘’Skolotāja profesionālā pilnveide’’ ar mērķi:

1) pilnveidot un aktualizēt mācību saturu un metodiku angļu valodas apguvē, izmantojot IKT iespējas;

2) dažādot mācību metodes un metodiskos paņēmienus, kas vērtas uz skolēnu darbību, mācīšanas prasmēm un pieredzi, akcentējot skolēnu kā personību un nodrošināt skolēna attīstībai un pašrealizācijai piemērotu vidi;

Mācību mobilitātes ietvaros bija iespēja piedalīties divu nedēļu profesionālās pilnveides kursos angļu valodas skolotājiem Apvienotajā Karalistē, kuros kopā ar piecpadsmit citiem angļu valodas skolotājiem no dažādām ES dalībvalstīm pilnveidojām savas prasmes mācību priekšmeta pasniegšanas metodikā. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā tika modelētas dažādas skolēncentrētas pieejas un metodes, pēc tam analizētas to stiprās un vājās puses atbilstoši konkrētai mērķauditorijai, mācību stundu norises vietai un laikam.

Darba grupās strādājām pie metodēm, kā jēgpilni un efektīvi izmantot IKT mācību procesā atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām, lai mācību procesu maksimāli pietuvinātu reālās dzīves situācijām.  Skolotāji dalījās pieredzē, diskutēja, analizēja un modelēja dažādas pedagoģiskās situācijas, tādējādi ne tikai apgūstot jaunas pedagoģiskās prasmes, bet arī uzlabojot savu lingvistisko pieredzi un apzinoties kultūru dažādību.

Divas dienas intensīvajā kursu nodarbību sarakstā bija veltītas izglītības iestāžu vizītēm Exeter pilsētā un tās apkaimē, kas deva iespēju vērot gan svešvalodu, gan citu mācību priekšmetu nodarbības un dalīties pedagoģiskajā pieredzē.

Piedalīšanās projektā deva jaunu pieredzi un zināšanas,  taču pats galvenais – iedvesmu jaunām idejām, lai mācīšanas un mācīšanās process veiktos vēl radošāk un efektīvāk.

Projekts tika īstenots ar ES programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>