Sākums » Kursi skolotājiem

Kursi skolotājiem

 

Jūrmalā skolotāji kļūst mazliet alternatīvāki!

„Tas ir lidojums – emocionālais!”, „Guvu iedvesmu atkal strādāt”, „Dodos mājās pilna jaunām idejām! Nevaru sagaidīt, kad varēšu tās realizēt!”, „Nav jābaidās strādāt radoši un savādāk no standartiem” – Har šādiem vārdiem izskanēja 1. klašu skolotāju kursi Jūrmalas Alternatīvajā skolā. Tie norisinājās no 5. līdz 7. augustam un pulcēja 29 pedagogus no Vecumniekiem, Rucavas, Saldus, Iecavas, Ventspils, Cēsīm, Dobeles, Ainažiem, Limbažiem, Siguldas, Cesvaines, Kuldīgas, Ogres, Rīgas uc. Interesi izrādīja gan jaunie skolotāji, kuri septembrī tikai uzsāks pedagoga gaitas, gan pieredzes bagāti skolotāji.

Pirmajā kursu dienā klausītājus uzrunāja Jūrmalas Alternatīvās skolas direktors Egils Blūms, kurš iepazīstināja ar skolas vēsturi, tās dibināšanas norisi un skaidroja vārda „alternatīvs” nozīmi skolā. Pēc tam sekoja ieskats smadzeņu darbībā, atmiņas – aizmiršanas līkne, morāles principi un vēl vairākas saistošas nianses pedagoģijā. Turpinājumā skolotājām bija iespēja uzzināt par skolas procedūrām, kuras bērnos veicina patstāvīgu mācīšanos. Ar attēliem un video no skolas dzīves tika rādītas un skaidrotas ikdienas bērnu aktivitātes, kā sastāšanās, roku mazgāšana, gatavošanās stundu darbam, mācību darbs u.c. Pēc tam notika lekcija par Jūrmalas Alternatīvās skolas Skolēna-vecāku-skolotāja apspriedi, par skolēnu pašanalīzi un spēju noteikt mērķus savu sekmju uzlabošanai. Abas lekcijas vadīja un savā pieredzē dalījās sākumskolas skolotājas Liene un Inga.

Neskatoties uz lielo karstumu, lekcijas tupinājās arī pēcpusdienā. Par lasītprasmes un rakstītprasmes pamatiem stāstīja Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmskolas vadītāja Kristīne un bērnudārza vecākās grupas audzinātāja Dace. Tika  apskatīts teorētiskais aspekts, gan rādītas spēles, ko izmantot stundās rakstītprasmes un lasītprasmes uzlabošanai. Tēmu papildināja sākumskolas vadītājas Aigas lekcija par lasītprasmes veicināšanu skolā un mājās.

Pēc vakariņām sekoja neoficiālā daļa, kurā skolotājām mācījās  spēlēt Afrikāņu džambu Arta Gulbja vadībā. Ar ritmiskām vibrācijām un pozitīvām emocijām beidzās pirmā kursu diena.

Atskatoties uz aizvadīto dienu, skolotājas dalījās savos ieguvumos: „Bija noderīgi uzzināt, kā organizēt un plānot mācību darbu.”, „Uzzināju, kā bērni izvērtē savus sasniegumus un tālāk to prezentē vecākiem”, „Ir idejas par mājās lasīšanu”, „Kā panākt klusumu no rītiem”, „Kā veicināt lasīšanu”, „Noderīgs šķita pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nozīmīgums”, „ Noteikti paņemšu ideju par individuālo darbu ar katru no bērna vecākiem” u.c.

Otrajā dienā pedagogus sagaidīja lekcija par vecumposmiem un temperamentiem, ko vadīja Anika Miltuze. Lektore stāstīja par vecuma atšķirībām un iedzimtām pazīmēm, ko skolotājs nevar mainīt, bet var ņemt vērā, izprast un pielāgoties. Skolotājām bija iespēja darboties praktiski un analizēt situācijas no skolas dzīves. Skolotājas atzina, ka radās lielāka izpratne par skolēnu 1.klasē, viņa sajūtām un vēlmēm. Savukārt lekcija par temperamenta dimensijām ļāvusi pavisam savādāk skatīties uz aktīvajiem, kustīgajiem bērniem, kā arī gūts ieskats, kā rīkoties ar bērniem dažādās dzīves situācijās.

Uzreiz pēc tam skolotājām tika stāstīts par sadarbību Jūrmalas Alternatīvajā skolā starp bērniem, skolotājiem un vecākiem. Īpašu pedagogu interesi izraisīja praktiskā sadarbība kolēģu starpā un dažādās sadarbības formas skolā.

Turpinājumā bija radoša un interesanta lekcija par mācību organizēšanu dabā Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmskolā – gan reāli piemēri no dzīves, gan teorētisks skaidrojums.

 Nedaudz vēlāk, noslēgumā, sekoja stāstījums par Jūrmalas Alternatīvās skolas rīta apļiem, it īpaši ētikas tēmām. Skolotājas bija pateicīgas par idejām, kā organizēt rīta apļus un kā integrēt ētiku audzināšanas stundās. Otrajai dienai noslēdzoties kursu dalībnieki nesteidzīgi pavadīja kopīgu laiku pie jūras, tomēr neatlaidīgākās skolotājas izvēlējās izpētīt skolas ideju grāmatu kolekciju.

Trešās dienas rītā, kursu noslēgumā, Jūrmalas Alternatīvā skolas mācībspēki dalījās ar mācību metodēm. Tika demonstrētas gandrīz 40 praktiskas spēles, ko izmantot matemātikas, dabaszinību un latviešu valodas stundās, turklāt spēles, ko skolotājs var izveidot pats. Atbraukušie ciemiņi izrādīja sajūsmu par iespēju fotografēt un kopēt paraugus, saņemt materiālus, jo nereti veikalos nopērkamie materiāli ir dārgi un līdz bērniem tā arī nenonāk. Tāpat skolotājas tika aicinātas nebaidīties un uzdrošināties izmantot savā darbā jaunākās tehnoloģijas, piemēram, interaktīvo tāfeli vai planšetdatoru.

Tikpat lietderīga lekcija ar lielu materiālu daudzumu bija par Jūrmalas Alternatīvās skolas projektiem. Skolotājas guva nelielu teorētisku ieskatu projektu veidošanā, bet vairāk tika iepazīstinātas ar skolā jau notiekošajiem projektiem. Skolotājas bija priecīgas par dažādiem izdales materiāliem, ko uzreiz varēs izmantot darbā, kā arī idejām, kā mācību saturu padarīt aizraujošāku ar projektu metodi. „Jau nevaru sagaidīt kāda jauniegūta projekta īstenošanu savā skolā”, sajūsmā dalījās kāda skolotāja lekcijas beigās.

Kursus noslēdza vairāk izklaidējoša daļa, proti – skolas pasākumi. Tika stāstīts kā Jūrmalas Alternatīvajā skolā tiek svinēta Tēvu diena, Māmiņdiena, organizētas Ziemassvētkus izrādes un citi pasākumi. Pasākumi nenoliedzami ir skolas dzīves liela sastāvdaļa, kas saliedē un veicina pozitīvu vidi. Tika doti padomi, kā integrēt gatavošanos pasākumiem mācību stundās, lai nekavētu mācību saturu.

Trīs dienas bija pagājušas, un skolotājas saņēma godam nopelnītās apliecības. Noslēgumā skolotājas tika aicinātas izteikt savu viedokli par notikušajiem kursiem un atklāt kādas konkrētas lietas, kas šajās dienas ir uzrunājušas vai palikušas atmiņā. Lūk, komentāri: „Tagad rīta apļos noteikti apskatīšu ētiskos jautājumus”, „Noteikti izmatošu spēles”, „Izcili laba ideja par plāniņu, kas tiek iedots un izrunāts nedēļas sākumā, un tālāk bērni paši zina, kas jādara”, „Noteikti lasīsim rītos, līdz sāksies stundas”, „Izlasīto grāmatu vilcieniņš būs!”, „Būs vairāk spēles mācību procesā”. Skolotājas atzina, ka kursos saņēmušas daudz jaunas idejas savai profesionālās meistarības pilnveidošanai, kas nākotnē palīdzēs mainīt savu darba stilu un metodes un saprast kā dažādot bērnu ikdienas dzīvi.

„Skolotājs- tā ir misija, dzīvesveids, liktenis” atzīst pedagogi. Ik pa laikam arī skolotājam ir nepieciešams pozitīvs lādiņš, lai turpinātu iedvesmot un izglītot mūsu nākotni – bērnus. Veiksmi un izdošanos jauno mācību gadu uzsākot!

Jūrmalas Alternatīvā skola

Liene Jankovska