Sākums » Par skolu

Par skolu

jas-macas

Jūrmalas Alternatīvā skola ir dibināta 1991. gadā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas un Jūrmalas pašvaldības atbalstu.

Jūrmalas Alternatīvā skola ir eksperimentāla skola. Skolā bērni mācās no 1.- 9. klasei. Pirmsskolas vecuma bērniem ir izveidots JAS bērnudārzs .Tā pieder pie mazo skolu tipa, un tas nozīmē, ka skolā nav paralēlo klašu un skolēnu skaits klasē nepārsniedz 20. JAS pilnveido humānas skolas koncepciju. Tas nozīmē, ka skola vispirmām kārtām rūpējas par to, lai skolēns labi justos, lai izglītība būtu viņa vecumam atbilstoša un interesēm piemērota un skolēna attīstība noritētu harmoniskā un dabiskā veidā. Mēs meklējam modeli, kurā dažādi skolēni, mācās dažādas lietas, no dažādiem cilvēkiem, dažādās vietās, dažādos veidos un dažādos laikos.

No skolas dibināšanas JAS ir bijusi ne tikai skola skolēniem, bet arī skolotājiem un vecākiem, jo piedāvā dažādus kursus, piemēram, par bērnu attīstību, temperamentu, smadzeņu darbību u.c.  JAS, pilnveidojot darba organizācijas un metodisko darbu, veido savu skolas modeli.

Mēs ticam, ka nākotnes izglītība lēnām, bet mērķtiecīgi virzās uz izglītības individualizāciju un personalizāciju.  Izglītības saturs un metodes tiks veidotas, ņemot vērā katra bērna personību, līdz ar to katrs cilvēks un viņa attīstība kļūs svarīgi.