Sākums » Skolas autobuss

Skolas autobuss

Skolēnu pārvadāšanu no Rīgas uz JAS un JAS pirmsskolu, kā arī atpakaļ, organizē vecāki, kuri ir izveidojuši Biedrību Buss Būs (BBB). Biedrība veic autobusa braukšanas koordināciju un apmaksas organizēšanu.

Autobuss kursē atbilstoši skolas izstrādātajam grafikam (sk. zemāk). Autobusā dežūrē dežūrskolotājs, kas brauciena laikā atbild par bērniem un seko līdzi grafikam. Autobuss atiet pl.7:50 no Rīgas, pietura Dailes teātris Bruņinieku ielā, un pēc stundām atgriežas Rīgā pie Katedrāles pl. 16:15.

 • Izmaksas sastāda autobusa īre, grāmatvedība, koordinators.
 • Izmaksas tiek dalītas ar braucēju skaitu un braukšanas biežumu.
 • Vecāki veic maksājumus ziedojumu formā ar pārskaitījumu uz BBB kontu.
 • Skolotājiem par vienu braucienu tiek noteikta konkrēta konstanta summa (1 Ls), kuru tas samaksā autobusā uz vietas, konkrētajam dežūrskolotājam.
 • Autobusā dežūrē dežūrskolotājs, kas brauciena laikā atbild par bērniem un seko līdzi grafikam. Dežūrskolotājs braucējus reģistrē speciālā veidlapā, kura atrodas autobusā.

Skolas autobusa kursēšanas grafiks

Uz Jūrmalu:
Plkst. 7.50 – Autobuss atiet no Dailes teātra Bruņinieku ielā
Plkst. 8.00 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie 2.vsk. (Nacionālais teātris)
Plkst. 8.05 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie Arhīva
Plkst. 8.15 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pretī „Spicei”
Plkst. 8.25 – Sabiedriskā transporta pieturvietā pretī „Vērdiņam”
Plkst. 8.35 – Skola
Plkst. 8.45 – Pirmsskola

Uz Rīgu:
Plkst.15.30 – Izbraukšana no skolas
Plkst. 15.40 – Pirmsskola
Plkst. 15.50 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie „Vērdiņa”
Plkst. 15.55 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie „Spices”
Plkst. 16.05 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pretī Arhīvam
Plkst. 16.10 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie „Rīdzes” (Nacionālais teātris)
Plkst. 16.15 – Sabiedriskā transporta pieturvieta pie Katedrāles

Bērnu pārvadāšanas noteikumi BBB autobusā:

 1. Autobuss atiet  7:50 no Rīgas, pieturas Dailes teātris Bruņinieku ielā un pēc stundām atgriežas Rīgā pie Katedrāles 16:15.
 2. Pēc skolas vecāki sagaida bērnus pieturvietās, stāvot redzamā vietā, tuvu pie autobusa durvīm.
 3. Vecāki savlaicīgi brīdina dežūrskolotāju par izmaiņām, ja tiek mainīta bērna izkāpšanas vieta.
 4. Autobuss pieturvietā aizkavējas līdz 5 minūtēm, ja tas nepieciešams, vecākiem par to savlaicīgi brīdinot dežūrskolotāju. Dežūrskolotājs ir tiesīgs aizkavēt autobusu līdz 5 minūtēm, ja vecākiem rodas ārkārtas situācija, par kuru viņi savlaicīgi brīdina dežūrskolotāju
 5.  Ja maršrutā uz Rīgu vecāki kavējas ilgāk par 5 minūtēm, autobuss starppieturās tos negaida, bet turpina maršrutu, atbilstoši grafikam, bērnus nogādājot gala pieturā – Katedrāle.
 6. Pēc autobusa pienākšanas gala pieturā- Katedrāle, pl. 16:15, par bērniem atbild vecāki.
 7. Autobusā katram bērnam jāsēž skolotāja norādītajā vietas, Skolēns nedrīkst trokšņot, brauciena laikā ēst, pārvietoties pa autobusu un jebkādā citā veidā traucēt autobusa vadītāju un pārējos braucējus.
 8. Ja skolēns rupji pārkāpj autobusa pārvadāšanas noteikumus BBB autobusā, BBB izskata jautājumu par skolēna braukšanas ierobežošanu viņu organizētajos pārvadājumos.