Sākums » Pirmsskola

Pirmsskola

JAS bērnudārzs

Darbības galvenie principi:

 • Tā kā 3—6 gadu vecumā bērns veidojas kā personība, attīstās viņa atmiņa, prāts un griba, ir svarīga bērnu apmācīšana jau agrā bērnībā. Šis ir ļoti nozīmīgs posms bērnu izglītībā.
 • Pirmsskolā ar bērniem strādā pieredzējuši un atbilstošu izglītību ieguvuši profesionāli pedagogi.
 • Mācību process notiek, izmantojot pasaulē atzītas bērnu izglītības metodes, piemēram M. Montessori pedagoģiskās metodes, un pašu pedagogu radošās idejas. Pedagogi regulāri rīko kursus un seminārus, sadarbojas ar citām pirmsskolas mācību iestādēm.
 • Mācību vidē ar īpašiem didaktiskajiem materiāliem ir radīti labvēlīgi apstākļi individuālajai apmācībai.
 • Mēs respektējam bērnu vēlmes, jo tās attīsta bērnu. Ar prieku bērns izvēlas to nodarbošanos, kas balstās uz viņa interesēm. Bērns ar lielāku nopietnību izvēlas kādu aizrautīgu darbiņu, attīstošu spēli, nevis bezmērķīgu rotaļāšanos, aizpildot laiku.

Mācību programma:

 • Regulāri notiek nodarbības — mūzikā, mākslā, vingrošanā, valodā, matemātikā, dabas mācībā, radošajā drāmā, keramikā un angļu valodā.
 • Mācību telpā individuāli strādājot ar didaktiskajiem materiāliem bērns gūst sajūtu pieredzi, attīsta praktiskās dzīves iemaņas, loģisko domāšanu, matemātikas un prasmes spējas.
 • Mācību process notiek saskaņā ar īpašām mācību programmām, lai bērns spētu veiksmīgi sākt mācības skolā.

Dienas kārtība:

 • Mācības notiek 9.00 — 16.00 katru darbadienu.
 • Ēdināšana notiek trīs reizes dienā.
 • Katru dienu bērni guļ diendusu, dodas pastaigā.
 • Mācību plāns tiek sastādīts, lai katru dienu notiktu intelektuālās, fiziskās un emocionālās aktivitātes.